Nieuwsbrief Vloerwerk februari 2021: steun ontslagen antiracisme activist!

Het is wat hè, zo’n beetje elke vorm van gedeelde lol buitenshuis is nog steeds verboden. De avondklok bungelde één avondje op en neer, maar het lijkt erop dat samenkomsten in de avond nog wel een week of wie weet hoe lang bemoeilijkt zullen zijn. Het leven, het werk en alle mogelijke misère én mooie momenten die daarbij komen kijken gaan natuurlijk gewoon door. Zo ook Vloerwerk!

De vergaderingen sinds de vorige nieuwsbrief waren, zeker naar omstandigheden, goed bezocht. Er is dan ook genoeg gebeurt de afgelopen tijd wat nieuwsbriefwaardig is.

Samenwerking Cultural Workers Unite

We hebben een kleine samenkomst gehad in de Bollox met twee activisten van CWU. De geneugten en moeilijkheden van het organiseren en campagnevoeren zijn besproken onder het genot van thee. Ook het belang van fysieke ruimte om samen te komen, de variabiliteit van de organisatiekern, de perikelen van werkers zover te krijgen dat ze campagne… allemaal zaken waar ook wij mee te maken hebben. Er zijn nog geen concrete plannen ontstaan, maar we blijven voor elkaar beschikbaar als bondgenoten.

Samenwerking Grieken van Stop Human Trafficking

Over een lange periode is er veelvuldig contact geweest met de Griekse organisers van Stop Human Trafficking. Ze zetten zich in tegen het structurele probleem van uitgebuite Griekse restaurantwerkers. Vloerwerk heeft een poos geleden een artikel gepubliceerd, wat weer eens een mooi juridisch dreigement op heeft geleverd van een niet bepaald solidaire restaurantbaas in de ontkenningsfase. Bram lijst deze in voor boven zijn bed. Verdere gevolgen heeft het nog niet gehad. Tussen de organisers van Vloerwerk en Stop Human Trafficking is afgesproken samen te gaan werken aan een case. Zodra die komt…. Even leek het erop, maar de werker in kwestie en STH bleken toch niet in staat om met elkaar tot een campagne te komen. De moeilijkheden van de werkers die om hulp vragen, bieden weinig ruimte voor geduld en strategie. Daar hebben we het uitgebreid over gehad met een handvol SHT organisers in het huis van één van de voornaamste SHT activisten. Goddelijk goed Grieks gegeten, en veel informatie over en weer. De band is versterkt. Nu is het wachten op die ene werker die hulp zoekt, en we springen er gezamenlijk direct doch met beleid bovenop. Meer moet blijken in de toekomst.

CRM

Nu we het toch hebben over het samenwerken, samen werken, netwerken en net werken: Een van ons heeft een CRM gemaakt! Actiesysteem is nu vooral een database met contactgegevens en mogelijkheden om contacten te categoriseren en op categorie terug te vinden. Super handig! Dat bleek ook bij de demonstratie van dit nieuwe stuk digitaal gereedschap. Het wordt nog even wennen om hier consequent gebruik van te maken, maar hoe meer we dat doen, hoe beter het wordt. Het kan ook goeie hulp bieden aan andere organisaties waarmee we solidair zijn. Er moet dan nog wel aan gesleuteld worden, dus de feedback van alle geïnteresseerden is van harte welkom.

CED

Van de ene afkorting naar de ander. Al is deze wat minder plezierig. Het zal de meesten van jullie vast niet ontgaan zijn, maar Vloerwerk gaat zich inzetten om Marisella te steunen in haar strijd. Voor wie het nog niet heeft meegekregen: Marisella is door de schoften van Vizier Op Links te grazen genomen naar aanleiding van haar antiracistische activisme in Hoorn. Het extreemrechts internettuig heeft haar werkgever lastig gevallen. De bazen bij calamiteiten servicekantoor CED in Amsterdam Zuid-Oost waren bang imagoschade op te lopen, en kozen ervoor om Marisella weg te bonjouren. Je zet je in tegen onderdrukking, je komt op voor mensenrechten, je werkgever is hiervan op de hoogte, en dat is allemaal oké. Maar zodra de trolletjes van Vizier Op Links beginnen te janken wordt je ontslagen?! Zo moet dat niet gaan. Voor Marisella niet, voor niemand niet. Gelukkig is ze strijdlustig en heeft ze de veerkracht en het uithoudingsvermogen om de strijd aan te gaan. Vele linkse bewegingen zijn solidair met haar, en zijn dus eventueel ook te mobiliseren om samen met Vloerwerk gericht actie te voeren. Genoeg draagvlak om CED aan te pakken en op hun plek te zetten. Zeer binnenkort hebben we een actievergadering en maken we een plan. Dit gaat ons nog wel even bezig houden.

We hebben JOU nodig tegen CED.

Dit bericht zit in:

Categorie: Algemeen, CED

Tag: nieuwsbrief