Werkers gooien onverkoopbarebloemen op de lopende band om vernietigd te worden tijdens Coronacrisis

Nieuwsbrief oktober 2020: klaar voor de corona strijd? Spaanse landwerkers vinden Vloerwerk. Grote postercampagne

Hé Vloerwerkers!

In deze nieuwsbrief onder andere:

  1. Coronascrisis: temidden sluitingen en economische ontwrichting worden werkers gepakt. Staan we klaar?
  2. Groep dappere Spaanse migrantentuinbouwers zoekt Vloerwerk op.
  3. Postercampagne van formaat: goede opwarming.

Het woelt en stormt in de wereld. Overheden, bedrijfsbelangenorganisaties en machtigen zijn druk hun posities te versterken en onderling verdelen ze tientallen duizenden miljarden. In het buitenland roeren grote bewegingen zich en Nederland volgt enigszins. De vakbewegingen zijn gewild of ongewild nagenoeg onzichtbaar. Wij waren ook tot augustus minder zichtbaar. Als het in Nederland stormt is het dus een oud-hollandse éénrichtingsstorm.

Als Vloerwerk hebben we niet gekozen vóór of tegen Coronamaatregelen. We kiezen voor de werkende, of die nu in hun concrete situatie meer bescherming eist of het slachtoffer is van Coronagerelateerde loonroof. Deze week spreken we bijvoorbeeld af  met iemand die wilt organisen op haar werk voor meer veiligheid en minder dwang. Echter…

Tweede golf Coronamaatregelen: dit gaat over ons

De staat besloot dat de horeca dicht moet om 10u. Tijdens de eerste golf zijn naast bergen loonsubsidie ook bedrijfsreserves opgebruikt en, laten we dat niet vergeten, ook reserves van werkenden zijn opgebruikt. Tijdens de eerste golf werden met name flexibele en precaire werkenden hard getroffen. Dat zou niet nog eens mogen gebeuren.

Werk je in de horeca of een getroffen branche? Maak je je zorgen om wat je hoort op je werk? Zijn uren al afgenomen of heb je ‘vrijwillig’ afstand gedaan van vakanties? Hiervoor bestaan we. Vloerwerk is een collectief zelfverdedigingsmiddel. De eerste golf sloeg iedereen uit het lood. Dit keer gaan we niet vanachter de computer afwachten. We zijn beter voorbereid. Kijkende naar waar wij Vloerwerkers werken zou het verbazen als we getroffen worden. Zo werkte iemand van ons bij Paradiso, maar niet meer. Gelukkig konden zij een goed sociaal plan treffen. De vraag aan ons allen is: gaan wij het weer laten gebeuren? Let op je managers; praat ook met collega’s erover. Wees op tijd erbij en zoek zodra je vermoed dat je op wat voor manier dan ook geraakt wordt contact met je solidariteitsnetwerk. Of wil je misschien gewoon je rechten weten in een situatie?

Werkers in de tuinbouw benaderen Vloerwerk

Eventjes ten zuiden van Amsterdam vind je uitgestrekte kassen. Deze industrie is zeer belangrijk voor het Nederlandse kapitalisme. In 2019 werd er voor wel 94,5 miljard euro aan landbouwproducten geëxporteerd. Dat geld wordt voor een belangrijk deel verdient over de rug van de migrantwerkers uit landen als Polen of Spanje. Ze werken hard, verdienen weinig, basale rechten worden hun ontzegt en via intimidatie en gedwongen winkelnering worden ze er onder gehouden. Gedwongen winkelnering betekent verplicht diensten moeten afnemen van de baas, zoals een huurhuis. Verliezen ze hun baan, verliezen ze vaak alles. De behandeling van werkers in deze industrie is dusdanig schandalig dat het in Spanje geregeld nieuws is. Het Spaanse parlement onderzoekt zelfs de uitbuiting van Spanjaarden in Nederland.

Werkers in deze industrieën zijn figuurlijk en letterlijk ver weg van de georganiseerde werkenden in de steden. Contacten over en weer zijn zeldzaam. Recentelijk zijn we in contact gekomen met een groep van acht werkers uit de Spaanse staat die onder 19e eeuwse omstandigheden uitgezogen worden. Eén van hun had jaren geleden een bijeenkomst over Vloerwerk bijgewoond in Huize Ivicke in Wassenaar en was ons niet vergeten. Dat zij reeds de eerste stap hebben genomen door met ons contact te leggen spreekt enorm voor deze werkers.

We proberen met hen nu uit te zoeken wat er precies aan de hand is, wat hun rechten zijn en wat voor stappen we zouden kunnen ondernemen. Het zal waarschijnlijk het verbeteren van arbeidsomstandigheden betreffen in plaats van het rechtzetten van eerdere fouten van het bedrijf, wat we beter kennen. Het is nog onzeker of we met deze mensen actie gaan voeren aangezien noch zij noch wij zich heeft gecommitteerd. We zitten nog in de voorbereidingsfase.

Pittige posteracties gedaan: goed opwarming

Er zijn honderden van onze posters verspreid de afgelopen tijd in Noord, West, Oost, Zuid en Zuid-Oost. Honderdduizenden mensen moeten het gezien hebben. Vooralsnog hebben we als ‘resultaat’ van deze campagne enkele vragen gekregen van werkers rondom Corona. We mogen trots zijn dat wij wèl een solidair en hoopvol geluid rondom Corona lieten horen. Er worden nog meer plakrondes georganiseerd.

De postercampagne is ook een nuttige opwarming voor ons geweest. Want wij zijn ook zwaar geraakt door Coronamaatregelen. Veel thuis luisteren naar machtigen op TV, geen campagnes die tot wasdom komen, en dan de angst van velen om in groepen te zijn… het had een flink effect op ons, laten we daar eerlijk over zijn. Inmiddels rust te veel werk dan ook op weinig schouders. Deze weken proberen we de onderlinge banden opnieuw aan te halen. We gaan het nodig hebben.