Tata steel in de fik

Biceps pees afgescheurd op werk? Eigen risico! - Vloerwerk eist vergoeding & rechtvaardigheid van Tata Steel en aannemer.

Een lid van Vloerwerk heeft tijdens zijn werk voor Mabeco een ongeval gehad waardoor hij minstens 6 maanden niet kan werken. De oorzaken van het ongeval zijn niets anders dan een te hoge werkoverlast in een onveilige werkomgeving en een slechte planning van de werkzaamheden die op 13 september van dit jaar in de Oxistaalfabriek 2 van Tata Steel werden uitgevoerd.

Na het ongeval, dat resulteerde in een operatie aan Daniels arm, zette Mabeco hem onder druk om, ondanks zijn handicap, weer aan het werk te gaan, met het argument dat anders de arbeidsinspectie van de SZW actie zou ondernemen en dat dit meer problemen voor “iedereen” zou veroorzaken. Als gevolg van Daniels weigering om met zijn gewonde arm naar het werk te gaan en na het onderzoek van de arbeidsinspectie, heeft Mabeco een arbeidsongevallenadviesbureau (Consult BV) ingehuurd. Dit bureau heeft een ongevalsrapport opgesteld waarin het met leugens de indruk wekt dat onze collega de oorzaak van zijn eigen ongeval was. Dit is onaceptabel.

Een van de vele onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan, is dat het ongeluk is gebeurd door het gebrek aan planning en improvisatie dat de onderneming Mabeco kenmerkt. De staalplaat die het ongeluk heeft veroorzaakt was onverwachts zwaar. Hij was zelfs tweemaal zwaarder dan wettelijk handarbeid toegestaan is.  Daniel heeft de staalplaat opgetild want, zo niet, zou deze recht op een collega’s gezicht vallen.

De werkvergunning, een document waarin de werknemer moet worden geïnformeerd over de uit te voeren taken, werd niet alleen niet met Daniel besproken, maar Mabeco vervalste ook Daniel’s handtekening op het document. De werkvergunning is herhaaldelijk aangevraagd, waarbij gebruik is gemaakt van het recht van werknemers om toegang te krijgen tot hun gegevens die door bedrijven zijn opgeslagen (volgens de wet op de gegevensbescherming zelf), maar Mabeco heeft gezwegen en dit is zeer ernstig. Wij hebben het document (de werkvergunning van Tata Steel) ook opgevraagd bij Tata Steel, maar zij hebben geweigerd dit te overhandigen om Mabeco beschermen.

Tekortkomingen veiligheid Tata Steel blootgelegd

Bij deze hebben ze de zwakte blootgelegd van de veelgeroemde veiligheidsprocessen van de staalgigant, die de laatste tijd overigens niet erg in gunst staat bij de buren in Beverwijk en Velsen. Dit vanwege de voortdurende uitstoot van giftige gassen die het aantal longkankergevallen in de omliggende wijken  doen stijgen.

Ook het ministerie van SZW speelde een nogal duistere rol. Zij concluderen, gebruikmakend van het frauduleus opgesteld ongevalsrapport van Mabeco en Consult BV, dat er geen ruimte is voor verder onderzoek van het ongeval. Naar de belangen van SZW worden alleen de gevallen serieus genomen waarin het slachtoffer van het ongeval overlijdt, invalide of blind wordt of een lichaamsdeel verliest. Een biceps pees  afscheuren ‘mag’ volgens hun dus wel.

Er is geen tekort aan ongevallen in de fabriek van Velsen Noord – een zoektocht op een willekeurige browser op het web is voldoende. In 2011 kwam een 49-jarige man om bij een ongeval in de kooksfabriek. In 2017 overlijdt ook een 27-jarige buurman uit Beverwijk in het ziekenhuis nadat hij is overgebracht naar het AMC. Hij werkte aan de lopende band, een plaats die bij alle arbeiders bekend staat als uiterst vuil en gevaarlijk. In 2014 verliest een arbeider beide benen. Dit laatste ongeval is nog steeds te zien op het nieuws in lokale virtuele kranten. Wij hebben ook gesproken met andere mensen die ons hebben verteld over andere veel voorkomende ongevallen zoals gebroken biceps en vallen of uitglijden. Ongevallen die steeds vaker voorkomen en die het beleid van Tata Steel inzake veiligheid op het werk aan het licht brengen.

Dit alles gebeurt in een precaire omgeving die in het Nederland van vandaag heel heftig is. Daniel werkte onder een vals ZZP-regime via Treffers Uitzendbureau en werd door de firma Mabeco gecontracteerd voor het verrichten van mechanische en industriële onderhoudswerkzaamheden bij Tata Steel. Dit alles is een zeer duidelijke strategie om de rechten van de werknemers te ondermijnen en geen verantwoordelijkheid te nemen voor slechte praktijken op het gebied van de veiligheid.

Vloerwerk eist de waarheid boven tafel en tegemoetkoming rond Daniels werkongeval

Wij van Vloerwerk proberen nu al sinds oktober Tata Steel en Mabeco middels redelijke argumenten te laten inzien dat ze de juiste keuze dienen te maken. Onder druk is Tata Steel reeds deels over de brug gekomen en hebben wij het Tata Steel ongevallen rapport ontvangen. Concreet eisen wij op dit moment, gesteund door de Europese GDPR (AVG) wet, vrijgave van de werkvergunning van de klus 13 september in de Oxistaalfabriek 2.

Mabeco en Tata Steel traineren echter; ze zijn veel te traag gezien de vanzelfsprekend dringende aard van Daniels inkomen. Mabeco heeft nog één maand, een termijn die ook juridisch is vastgelegd, om over de brug te komen. Indien Mabeco dit verzaakt zullen wij een beroep doen op onze leden en ons netwerk van aangesloten groepen om onze redelijke en wettelijke argumenten kracht bij te zetten. Daniel is onze kameraad en wij zullen als één achter hem staan. Bij deze de oproep aan al onze mensen: wordt vervolgd, wees paraat. En de oproep aan Mabeco: maak de juiste keuze.

Genoeg van die onzekerheid en baanonzekerheid. Geen medeplichtigheid meer tussen werkgevers en de SZW.

Mabeco liegt. Tata Steel dekt hen in.

Ook problemen bij Tata Steel? Schrijf ons.