canal tours stromma which refuses to pay wages

Rondvaartbedrijf Stromma weigert meer dan 2000,- euro loon uit te betalen

Daria werkte bijna 2 jaar voor Stromma, dat onder andere rondvaarten verzorgt in Amsterdam. En goed ook. Ondanks respectloos gedrag van leidinggevenden en fouten in het commissie-systeem. Maar toen ze een maand van tevoren aangaf dat ze begin maart ergens anders zou beginnen, kreeg ze een nare verrassing. Ze werd van het rooster gehaald, en liep daardoor zo’n 2000,- euro mis! Dat kan natuurlijk niet. Daarom eisen wij met haar: uitbetaling van het loon waar ze recht op heeft, duidelijkheid over de commissies en correcte uitbetaling daarvan, en respect voor alle medewerkers van Stromma.

In april 2018 startte Daria, met een 0-urencontract, als locatiebeheerder bij rondvaartbedrijf Stromma. Dat houdt kort gezegd in dat je de kaartverkoop voor de rondvaart doet en het winkeltje bijhoudt van waaruit dat gebeurt. Het is werk voor minimumloon en, terwijl Daria herhaaldelijk te horen kreeg dat ze (erg) goed haar werk deed, heeft ze al die tijd nauwelijks opslag gekregen. Toen ze dat ter sprake bracht bij een teamleider, kreeg ze op intimiderend wijze te horen dat ze blij moest zijn dat ze werk had als buitenlander.

Respectloze leiding & onduidelijke commissie

Het tekent de houding van een tweetal leidinggevenden. Zo kreeg Daria te horen dat ze wel een “triest leven” moest hebben, toen ze eens met collega’s nog wat ging doen na werktijd. Ook werd ze “control freak” genoemd omdat ze dingen graag netjes hield. En dat terwijl het gerucht gaat dat sommige managers de medewerkers in de gaten houden met camera’s. Ook worden er ongepaste opmerkingen gemaakt naar werkende moeders. Zo werd één gevraagd of haar huidige vriend de vader van haar kind is, en een ander of haar kind gepland was. Andere vrouwen kregen te horen dat ze er om acht uur ‘s ochtends nogal slaperig uitzagen, en dat als ze nou om zes uur zouden op staan ze er frisser uit zouden zien. Het hogere management heeft nooit ingegrepen om het respectloze gedrag een halt toe te roepen, of is daar simpelweg niet van op de hoogte.

Stromma werkt met een commissie systeem. Daarbij was het zo dat je gewoon meer betaald kreeg als je meer verkocht. Recent heeft Stromma dat omgegooid. Nu krijg je dat extraatje bovenop je minimumloon alleen maar als de specifieke winkel waar je werkt haar target haalt. Maar als locatiebeheerder werk je vaak in verschillende winkels, dus duidelijker wordt het er niet op. Helemaal niet als het systeem daarnaast ook niet goed wordt bijgehouden. Zo blijken niet alle dagen geregistreerd te worden, en laatst ontbrak zelfs een hele winkel in het overzicht.

Inbreuk op de privacy leidt tot onzin-ontslag

De locatiebeheerders hebben onderling een ‘google group’. Daarmee wisselen ze onder andere diensten, en houden ze elkaar op de hoogte als er weer eens niet klopt met de loonstroken. Nadat Daria haar leidinggevenden had laten weten dat februari haar laatste maand zou zijn, stuurde ze ook een bericht over deze google group naar haar collega’s. Daarin liet ze weten met de meeste mensen goed samen te hebben gewerkt, maar ook dat sommigen haar meer werk bezorgden doordat ze de kantjes er af liepen. Daarbij noemde ze niemand bij naam.

De eerder zo respectloze teamleider greep dit als excuus aan om haar meteen van het rooster te halen. De mail zou niet volgens de ‘waarden van het bedrijf’ zijn geweest, en dit zou het rechtvaardigen dat Daria niet meer in februari mocht werken. Nou hebben we de mail gezien, en we hebben niets gezien dat dit rechtvaardigt. Daarnaast was het bericht niet openbaar, en ook niet eens verstuurd via de communicatiekanalen van Stromma. Diezelfde leidinggevende heeft zich bovendien met zijn nare gedrag zich niet eens gedragen naar algemeen geldende fatsoensnormen. Tenslotte, hoe komt de teamleider aan het bericht dat Daria heeft verstuurd? Mogelijk camera-toezicht is blijkbaar niet de enige inbreuk op de privacy bij Stromma. Maar wat ze verder ook waar precies geschreven heeft: Geen enkele wet- of regelgeving rechtvaardigt dit ontslag op staande voet. Kortom: dit is weer eens een onzin-ontslag.

Een doorzichte truc

Als klap op de vuurpijl probeert Stromma zich nu achter nieuwe wetgeving te verschuilen, die juist bedoeld is om flexwerkers meer rechten te geven. Sinds begin dit jaar kan je namelijk als werker met een 0-urencontract je contract opzeggen met een termijn van 4 dagen. Maar Daria heeft zowel mondeling als schriftelijk duidelijk aangegeven dat ze in februari nog zou werken. Toch probeert Stromma nu te doen alsof ze haar na 4 dagen van het rooster voor februari (waarin ze volledig ingeroosterd stond) kunnen halen. Het is een doorzichtige truc, en we laten ons niet om de tuin leiden.

Daria was al (veel) langer dan 3 maanden aan het werk bij Stromma, dus heeft ze het recht om ingeroosterd te worden volgens het gemiddelde aantal uren dat ze in de voorgaande maanden heeft gewerkt. Of, als dat dan niet gebeurt, dan heeft ze recht op het geld dat ze had verdiend als ze wel was ingeroosterd. Omdat Daria gemiddeld vijf en een halve dag per week werkte, komt dit zelfs met minimumloon nog uit op een flinke som: meer dan 2000,- euro. En dan hebben we het nog niet over de commissies die zij en collega’s hebben gemist, omdat Stromma om onduidelijke redenen de toekenning zeer ondoorzichtig heeft gemaakt en slecht bijhoudt.

Onze eisen

We eisen met Daria:

– Uitbetaling van het aan Daria verschuldigde loon over februari.
– Duidelijkheid over, en correcte uitbetaling van de commissie aan Daria en haar collega’s.
– Respect voor de medewerkers van Stromma.

Als deze eisen niet worden ingewilligd, zijn we genoodzaakt actie te ondernemen.

*Daria is een pseudoniem

Dit bericht zit in:

Categorie: Acties, Stromma