ingezoomd spandoek klerestreek Bleckmann

Open Actievergadering: Stop Onzin Ontslagen!

Al 2 maanden voeren we actie met Joery*. Hij werd ontslagen bij Bleckmann, omdat hij zich uitsprak tegen respectloos en onveilig gedrag door leidinggevenden. We eisen dat zijn onrechtvaardige ontslag wordt teruggedraaid, dat hij financieel wordt gecompenseerd, en dat alle werkers bij Bleckmann met respect worden behandeld. Het bredere probleem is hier de rechteloosheid van flexwerkers, in het bijzonder het gemak waarmee we onze baan kwijt kunnen raken. Daarom demonstreren we op 6 december onder de slogan “Stop Onzin Ontslagen!” Graag nodigen we je uit voor een open actievergadering over deze demonstratie en vervolgstappen.

We begonnen met kleine acties voor de deur van Bleckmann, die steeds wat groter werden. Ze probeerden ons te negeren, dus gingen we voor een andere tactiek. We spraken een belangrijke klant van Bleckmann (MS Mode), waarvoor Joery werkzaamheden deed bij Bleckmann, aan op hun verantwoordelijkheid. Opeens wilde Bleckmann wel met ons praten. Helaas is dat alles wat ze wilden: al snel werd duidelijk dat voor hen de oplossing was, dat we onze mond moesten houden en Joery’s ontslag accepteren zonder daarbij ook maar enige compensatie.

Dus hebben we de daad bij het woord gevoegd, en zijn we actie gaan voeren bij MS Mode. Nu eens in een druk winkelgebied in plaats van op een industrieterrein, kregen we veel steun van de voorbijgangers en klanten van MS Mode. Helaas kwam de actie vroegtijdig tot een einde, doordat handhaving en politie ingrepen. Daarmee overtraden zij zowel de Nederlanse grondwet als de Amsterdamse Algemene Plaatselijke Verordening.** Daarnaast dreigt Bleckmann nu met juridische stappen tegen ons en Joery in het bijzonder. Maar we laten ons niet intimideren, en gaan gewoon door met onze strijd.

Op 6 december organiseren we een demonstratie onder de slogan “Stop Onzin Ontslagen!” We verzamelen om 15.00u, bij de parkeerplaats nabij bushalte ruigoord dorp. Deze is te bereiken met bus 382 vanaf station Sloterdijk. Zie hier voor meer informatie. We willen sympathisanten en andere organisaties graag daarvoor nog de gelegenheid geven om samen na te denken over de demonstratie en over vervolgstappen. Vandaar deze open actievergadering.

Waar?                       Pieter Nieuwlandstraat 93-95 (Amsterdam)
Wanneer?                Dinsdag 3 december
Vanaf hoe laat?       19.30u

 

*een pseudoniem
** “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door drukpers gedachten of gevoelens te openbaren” (art. 7.1. van de grondwet)
“Voor zover het gaat om via de drukpers geopenbaarde gedachten of gevoelens, valt het op straat aanbieden en uitgeven van gedrukte stukken als een zelfstandig middel van bekendmaking onder de bescherming van artikel 7 van de Grondwet. Dit betekent dat de verspreiding van stukken die gedachten of gevoelens bevatten niet aan voorafgaand verlof van de gemeente mag worden onderworpen. Evenmin mogen beperkingen aan de bekendmaking worden gesteld vanwege de inhoud van de stukken.” (art. 2.53 van de APV

Dit bericht zit in:

Categorie: Acties, Bleckmann