ingezoomd spandoek klerestreek Bleckmann

Acties bij Bleckmann laten stijgende lijn zien

Alweer de derde actie was het, dat Vloerwerk vrijdag jl. aan de poort van Bleckmann actie gevoerd heeft. Eis aan het management van de grote en machtige logistieke modereus aan de rand van het Amsterdamse Westpoort: Joery* terug op het rooster, financiële compensatie & respectvolle omgang met alle werkers.

Voormalig Bleckmann werker Joery sprak mensen van het management erop aan dat zij werkers uitkafferden wanneer zij veiligheidsregels overtraden, terwijl het management deze regels zelf regelmatig overtreedt. En daarmee bovendien het verkeerde voorbeeld geven. Ook kwam hij op voor zijn collega’s toen een leidinggevende tegen werkers uitviel, begon te schreeuwen en zelfs schelden. Joery werd te lastig bevonden, en is met een smoes ontslagen door zijn contract niet te verlengen. Vloerwerk pikt dit natuurlijk niet, en voert samen met Joery strijd. Niet alleen voor respect voor alle werkers, maar ook voor financiële compensatie van gemiste arbeid en terugdraaien van het ontslag.

Hoewel het enorme pand aan de rand van industriegebied Westpoort redelijk afgelegen ligt, weerhoudt dat ook bij deze actie de activisten van Vloerwerk niet de de reis voor lief te nemen en tot actie over te gaan. Integendeel! Met 14 mensen was het de grootste actie van de drie tot nu toe bij Bleckmann, en de tweede actie was op zijn beurt weer een uitbouw van de eerste actie. Zodoende wordt de druk op het machtige Bleckmann steeds verder opgebouwd.

Het doel van de derde actie was, zoals gebruikelijk, zoveel mogelijk werkers persoonlijk te spreken. Om dit te bereiken is ervoor gekozen tegen het einde van de werkdag (rond 15:30) aan de poort te staan, zodat met werkers kon worden gepraat die huiswaarts keerden. Voor elke actie is bewust een andere tijd gekozen, om zoveel mogelijk werkers te kunnen spreken. De eerste actie was tijdens de lunchpauze (rond 11:30), de tweede actie was juist aan het begin van de werkdag (rond 06:30), telkens met een tussenpoos van twee weken.

Gezien de grote groep actievoerders konden zowel de voor- als de achterdeur bediend worden, zodat zoveel mogelijk werkers konden worden aangepsroken. Ervaringen van de eerdere acties herhaalden zich; werkers toonden veel begrip en sympathie voor Joery, en vonden het fijn hem weer te zien. Deze keer spraken zelfs twee mensen van het management hun sympathie voor Joery uit. Tegelijkertijd beseften veel van de aanwezigen zich dat van leden van het management geen solidariteit verwacht hoeft te worden als het erop aankomt. Dat is alleen te organiseren door met werkers te praten, naar hun verhalen over de werksfeer te luisteren. En samen met hen een blok te vormen tegen managers die vinden dat ze boven de wet staan, en denken dat ze met schofterig gedrag wegkomen.

Bleckmann mag groot en machtig zijn, Vloerwerk heeft een breed activistennetwerk en lange adem. Wordt vervolgd!

Hier nog wat foto’s van de afgelopen actie. Niet iedereen wilde op de foto of herkenbaar in beeld. “Ik moet nu eigenlijk op m’n werk zijn,” legde één van hen uit. Solidariteit vond ze belangrijker. Gelukkig biedt de technologie uitkomst:

 


*Joery is een pseudoniem

Dit bericht zit in:

Categorie: Acties, Bleckmann