delegatie vloerwerk naar schoonmaakbedrijf HOS

Actie tegen loonroof door schoonmaakbedrijf HOS

Aangepast 9 november. Naar aanleiding van juridische dreigementen door het advocaten bedrijf van HOS hebben wij de inhoud van dit artikel aangescherpt. Over juistheid valt niet meer te twisten: HOS heeft ons gelijk toegegeven door te betalen, wij hebben gewonnen.

Werken Werkers bij HOS onder minimumloon? Schoonmaakbedrijven staan al niet bekend om hun goede arbeidsvoorwaarden en inkomenszekerheid, maar het bedrijf HOS cleaning laat deze sector toch wel van zijn slechtste kant zien. Dit heeft Paige ondervonden toen zij bij HOS in dienst was. Na een paar maanden had ze bijna 1000 euro te weinig uitbetaald gekregen.

English below.

HOS levert schoonmaakkrachten aan de hotelbranche in Amsterdam. Het bedrijf heeft een gebrek aan respect voor haar werkers. Over het bedrijf gaan verhalen de rondte dat ze werkers beroven van grote hoeveelheden geld door het arbeidscontract niet na te komen. Medewerkers zouden een groot deel van het loon inleveren waar ze recht op hebben in omdat stukloon wordt berekend waar dat uurloon dient te zijn. Hierdoor zouden ze werken onder minimumloon.

Vloerwerk kan deze berichten nog niet bevestigen. Wat we wel weten is dat in het geval van Paige het bedrijf bijna de helft van het loon in eigen zak heeft gestopt. Toen Paige herhaaldelijk dit aankaartte stond ze voor een leiding die zei zich van geen kwaad bewust te zijn en zei dat alles goed kwam en dat ze haar uren uitbetaald kreeg. HOS weigerde evenwel de uren juist te registreren en weigerde vervolgens het achterstallig loon te betalen. Vanwege de loonroof nam Paige ontslag, maar ze tekende wel voor het respecteren van haar contract. Toch kreeg ze een boete van €400,- wegens contractbreuk.

Organiseren om onszelf te verdedigen tegen misbruik

Wij vinden niet dat dit soort praktijken bij HOS ongestoord mogen doorgaan. Het bedrijf maakt sterk de indruk misbruik te maken van haar medewerkers en van zeker één persoon hebben we het zwart op wit. Paige heeft zich aangesloten bij Vloerwerk. Zij is samen met ons een campagne begonnen om het achtergehouden loon alsnog te vorderen en om te vechten tegen dit soort praktijken. We hebben onze eisen overhandigt aan HOS en zullen de druk opvoeren totdat dit bedrijf de eisen van Paige en ons inwilligt.

Vloerwerk is een solidariteitsnetwerk voor werkers door werkers. Iedereen is welkom om zich bij ons aan te sluiten. Als je een probleem hebt moet je wel zelf er ook tegen in actie komen en je moet bereid zijn om anderen te helpen. Wij komen voor elkaar op wanneer er problemen op de werkvloer zijn en vechten tegen misbruik en uitbuiting zoals nu bij HOS.

Op de foto: de Vloerwerkdelegatie aan HOS, minus de fotograaf.
delegatie vloerwerk naar schoonmaakbedrijf HOS

Action against wage theft by HOS

Workers work at HOS below minimum wage. Cleaning companies are not exactly known for their admirable working conditions or income security. The cleaning company HOS shows one of the worst sides of this sector as Paige found out during her time there as an employee, as she is owed almost a 1000 euros in back wages after only a few months.

HOS is a company that supplies cleaning staff to the hotel branch in Amsterdam. They have a lack of respect for their workers. Stories are abound of how they’re in the business of stealing large sums of money from the wages they owe their workers according to their workers’ contracts. It’s said that workers at HOS lose large sums of their wages to HOS because the company pays their workers in piece wages instead of in hourly wages. The end result being, it’s said, that the income of their workers is pushed below the minimum wage while HOS pockets the difference.

While Vloerwerk can not varify these stories, we do have it black on white for Paige. When she discovered this and confronted her superiors, she was met with denial of the situation, hearing that all will be well and she would get hours. Yet HOS refused to correcly administrate the hours and later refused to pay the back wages they owed her. When she eventually quit her job because of this she was fined an additional 400 euro for breach of contract.

Organise to defend ourselves against abuse

We don’t accept these practices going on unhindered at HOS. This company makes the impression that it takes advantage of its workers. Paige has joined Vloerwerk. Together we launched a campaign to get the back wages she is owed and to fight against these practices. We have given our demands to HOS and will build up the pressure until HOS meets Paiges and our demands.

Vloerwerk is a solidarity network for workers by workers. Everybody is welcome to join. If you have a problem you should be willing to fight it yourselves aswell and you should be willing to help others in trouble. We support each other with problems at work and fight against abuse and exploitation as we do now against HOS.

Dit bericht zit in:

Categorie: Acties, HOS

Tag: schoonmaak