vakantieuren berekening

Het vakantiegeld waar je recht op hebt

Het wil binnen de horeca nog wel eens fout gaan met de uitbetaling van loon en het vakantiegeld. Ook de vakantie uren waar je gewoon elk jaar recht op hebt worden vaak niet toegewezen of worden na een contract beëindiging niet uitbetaald. Controleer altijd goed op je loonstrook of het aantal uren dat je uitbetaald krijgt klopt met het aantal uren dat je hebt gewerkt. Elk jaar heb je recht op 0,096 uur/gewerkt uur aan vakantie-uren (art.3.19 cao). Daarnaast hoor je jaarlijks 8% vakantiegeld te krijgen over je ontvangen bruto jaarloon. Dit is wettelijk verplicht.

Berekening vakantie-uren

Pak je laatste loonstrook en kijk rechts onderaan (bij de ‘cumulatieven’)de loonstrook. Hier staat in de een-na- laatste kolom, het totaal aantal uren dat je in dit jaar bij deze werkgever hebt gewerkt . Als je twijfelt of dat klopt, moet je al je loonstroken nakijken en zelf optellen. Als je al vakantie-uren hebt opgenomen moet je die er natuurlijk weer aftrekken. Vermenigvuldig het aantal uren met 0,096 en je weet het aantal vakantie-uren dat je nog op mag nemen. Als je bij de werkgever vertrekt heb je recht op uitbetaling van deze uren.

Vakantiegeld:

Naast vakantie-uren heb je ook recht op vakantiegeld. Bruto 8% van je bruto-uurloon. Neem je laatste loonstrook links onderaan staat een bedrag: loon in geld. Dat is het totaal aan brutoloon dat je in een jaar bij een werkgever hebt verdiend. Schuif de komma 2 plaatsen naar voren (in het voorbeeld: 9,1665) en vermenigvuldig dit bedrag met 8. Let op: dit is je bruto vakantiegeld. Er kan dus nog belasting af gaan.

Download hier de flyer.

Dit bericht zit in:

Categorie: Algemeen

Tag: horeca, vakantiegeld