Vloerwerk in "Buiten de Orde"

Christiaan Verweij interviewde onze Dennis voor zijn website Cactus Nieuws en dit interview zal ook verschijnen in de komende Buiten de Orde, een uitgave van de Vrije Bond. We zijn natuurlijk vereerd met het interview en plaatsen het dan ook.

solidariteitsnetwerk rondom arbeid

Via een berichtje op Facebook werd ik een paar weken geleden geattendeerd op Vloerwerk, een nieuwe Nederlandse zelforganisatie. Op hun website las ik ‘tegen bazen en bedrijven staan we niet langer alleen. Samen lossen wij onze problemen op’. Ik was heel benieuwd hoe dit solidariteitsnetwerk – zoals ze zichzelf ook wel omschrijven – te werk gaat. Dennis vond ik bereid een aantal vragen te beantwoorden.*

door Christiaan Verweij
leestijd: 5 minuten

1. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om met Vloerwerk te beginnen?

Het is alweer een paar jaar geleden dat ik – en enkele anderen van onze groep – op het idee kwam om een solidariteitsnetwerk voor arbeidersverzet op te zetten. Het begon met het het lezen van een brochure over de actiepraktijk van het Seattle Solidarity Network (SeaSol). Die vonden we erg inspirerend! Zelf hebben we ook ervaringen opgedaan met arbeidsconflicten: met de Vrije Bond, de AGA, de FNV en de Internationale Socialisten. Daaruit hebben we geleerd, wat wel en wat niet werkt. Wat SeaSol juist interessant maakt, is dat het een netwerk is van de mensen zelf. Van mensen die in een arbeidsconflict terecht kwamen, bij SeaSol aanklopten, de strijd aangingen en vervolgens zelf ook deel gingen uitmaken van het netwerk; door ook weer anderen te helpen bij hun arbeids- of huurconflicten. Zodoende breidt het netwerk zich vanzelf uit en wordt het na elk gewonnen conflict sterker. Dit zowel in omvang als in psychologisch opzicht. Want Seasol kiest wel die conflicten uit die ze ook kan winnen en dit werkt natuurlijk ook motiverend.
vloerwerk sjerp
2. Zijn er voorbeelden uit andere landen?

Er zijn genoeg inspirerende voorbeelden van arbeidersverzet. Soms heel spontaan, zoals in China of Zuid-Amerika. Of in Europa door kleine radicale vakbonden als de FAU, de Solfed of de CNT en zeker ook dichter bij huis. Wat SeaSol anders maakt dan veel van de zojuist genoemde groepen, is dat ze geen vakbond is met een stakingskas waarvan je eerst lid moet worden om je probleem opgelost te krijgen. Evenmin is het een groep waarvan je het gedachtegoed moet onderschrijven om mee in actie te komen. SeaSol slaagt er ook goed in om juist buiten kleine, links-radicale kringen mensen te organiseren tegen onrecht. En dat willen wij ook gaan doen.

3. Hoe is Vloerwerk georganiseerd?

De groep is horizontaal georganiseerd en kent geen leiders of centraal comité. Er zijn geen betaalde krachten, iedereen doet dit vrijwillig. De voorbereidingsgroep bestaat uit een handvol mensen (man en vrouw). Inmiddels hebben enkele tientallen mensen zich aangemeld om op een of andere manier deel uit te maken van dit netwerk. Je kunt op verschillende manieren meedoen. Van af en toen een flyer uitdelen tijdens een picket line tot het opzetten van actiecampagnes tegen een bedrijf.

vloerwerk roos4. Waarom denken jullie meer slagkracht te hebben als bijvoorbeeld een vakbond als de FNV?

Omdat we geloven in directe actie van de mensen zelf. Terwijl arbeid steeds precairder wordt, ook in Nederland, en zelfs het aantal mensen mét een baan, maar een inkomen onder de armoedegrens, steeds verder toeneemt, lijken veel mensen dit nogal passief te ondergaan. Een FNV probeert natuurlijk wel met de beste intenties goede cao’s op te zetten en een arbeidsinspectie deelt misschien wel eens een boete uit aan een bedrijf wegens misstanden. Maar cao-overleggen, onderzoek en juridische procedures werken traag en bovendien zelden mét de mensen wie het betreft.

Het verzet en de solidariteit die de arbeidersklasse van honderd jaar geleden nog wel aan de dag wist te leggen lijkt vandaag de dag samen met de sociaal-democratie te zijn gederadicaliseerd en geïnstitutionaliseerd. Het zijn diensten of producten geworden in onze consumptiemaatschappij.

Of je nu de bond belt voor advies, of via een juridische weg je gelijk wil halen, overal krijg je te maken met bureaucratie.

We zijn er ook niet om cao’s af te sluiten. Als jij het volgens de cao gegarandeerde minimum loon krijgt, en daar nauwelijks van kan leven, dan is er iets mis met die cao. En zou je alsnog voor jezelf en je gezin moeten opkomen voor een menswaardiger bestaan. Juridische procedures zijn echter lang, ingewikkeld, kosten geld, en misschien leveren ze wel wat op. Maar de wat grotere bedrijven laten zich hier echter niet door afschrikken. Directe actie werkt omdat je de veroorzakers van jouw probleem rechtstreeks confronteert en druk op hen uitoefent om hen zo tot een oplossing te dwingen.

vloerwerk thomas5. Wat hebben jullie als organisatie vooral nodig de komende tijd? Juridische kennis?

Op zich hebben we juridische kennis in huis. Hoewel het eigenlijk niet de weg is die we willen bewandelen zijn mensen met arbeidsrechtelijke kennis uiteraard altijd welkom in ons netwerk. Het is goed en belangrijk om te weten waar je recht op hebt volgens de wet. Salarisstroken, contracten en cao’s staan nu eenmaal niet bekend om hun leesbaarheid en/of toegankelijkheid. Tevens is deze kennis belangrijk voor het uitoefenen van druk op de baas die niet betalen wil. Als wij hem erop wijzen, dat wat hij doet niet alleen onmenselijk is, maar óók tegen de wet is, zal hij een stuk sneller over de brug komen. Wat we vooral nodig hebben zijn mensen – met of zonder problemen op het werk – die tijd en zin hebben om ons te helpen met onze toekomstige acties en campagnes. Van Vloerwerk hoef je niet lid te worden. Wij helpen jou, op voorwaarde dat jij ons en anderen helpt in de toekomst. Solidariteit is gratis. Iedereen is welkom!

6. Als we even in de toekomst kijken. Wat hopen/willen jullie over vijf jaar tijd bereikt hebben?

Dan hopen we een heel groot netwerk te zijn geworden. Dat niet alleen bestaat uit activisten uit onze eigen kring, maar vooral ook uit mensen die we zelf hebben kunnen helpen met hun (arbeids)conflict. We hopen dat we verschillende acties en campagnes op onze naam hebben staan, waar mensen enthousiast van worden en die laten zien dat directe actie werkt. En dat onze activiteiten in Amsterdam (voorlopig concentreren we ons alleen op onze eigen stad) zich uitbreiden naar andere steden; of naar andere facetten in onze samenleving waar verzet en solidariteit nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van wonen.

Heb je een probleem of conflict op je werk of wil je deel uitmaken van ons netwerk? Kijk op
onze website en laat een bericht achter. Telefonisch zijn we bereikbaar op 06-315 426 52 en via de mail: info@vloerwerk.org.

Op 2 april organiseren we onze eerste ‘doe-dag’ waarop we actiemateriaal gaan maken wat we willen gaan verspreiden om meer bekendheid te geven aan Vloerwerk. Of misschien lanceren we wel onze eerste campagne. Houd onze website in de gaten.

* Dennis spreekt op eigen titel en vertegenwoordigt niet per se de standpunten van alle Vloerwerkers.

Website van Cactus Nieuws: http://cactus-nieuws.nl/

Dit bericht zit in:

Categorie: Algemeen

Tag: media